Zaloguj się Zarejestruj się 530 627 703

Opinie TripAdvisor

Wynajmujesz pokoje? Jesteś właścicielem hotelu? A może prowadzisz restauracje? Jeżeli tak, to z całą pewnością jesteś świadomy tego, jak często dzisiaj ludzie szukają opinii w internecie. Zanim skorzystają z twojej oferty, to sprawdzą, czy są dostępne opinie o twojej firmie. Ponad połowa internautów podejmuje decyzje na podstawie opinie dostępne w internecie.

Dlaczego opinie TripAdvisor są ważne?

Dlaczego musisz być dostępny akurat w portalu TripAdvisor? Jest to najpopularniejszy portal z opiniami dotyczącymi hoteli, restauracji nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dzięki temu, jeżeli ktoś będzie szukał opinii dotyczących np. restauracji lub hoteli w jakimś mieście to z całą pewnością trafi na opinie TripAdvisor.

Ponadto dzięki swoim zasięgom możesz liczyć też na większe zainteresowanie zagranicznych klientów. Jeżeli miejscowość, w której prowadzisz biznes jest atrakcyjna dla turystów zza granicy, to masz szansę zainteresować ich swoją ofertą. Pomocne w tym będą opinie TripAdvisor.

Co można osiągnąć dzięki opiniom TripAdvisor?

Zastanawiasz się pewnie, co można osiągnąć dzięki pozytywnym opiniom w TripAdvisor. Tutaj najlepiej jest przytoczyć prawdziwą historię nieistniejącej restauracji w Londynie. Pewna osoba zrobiła eksperyment, w którym na portalu TripAdvisor założył profil restauracji „The Shed ad Dulwich”. Restauracja ta tak naprawdę nie istniała, jednaka m.in. dzięki opiniom w ciągu kilku miesięcy zajęła pierwsze miejsce w rankingu londyńskich restauracji!

Opinie TripAdvisor pomogły sprawić, że restauracja, która nie istnieje, była najwyżej ocenianą restauracją w całym Londynie.

Ty czytając tę stronę, z pewnością prowadzisz własną firmę. Dlatego też osiągnięcie pozytywnych rezultatów będzie znacznie łatwiejsze. Opinie TripAdvisor pomogą Ci przekonać zainteresowane osoby do skorzystania z twojej oferty oraz pozyskać nowych klientów. Dlatego, jeżeli chcesz zdobyć pozytywne opinie TripAdvisor, to skontaktuj się z nami.