Nieuczciwa konkurencja to zjawisko, które mimo, że powszechne, wciąż stanowi duży problem dla wielu przedsiębiorców w Polsce. Choć wiele firm próbuje przeciwdziałać takim praktykom, to walka z nimi bywa skomplikowana, a nie zawsze skuteczna. Jak chronić się przed nieuczciwymi praktykami konkurencji? Informujemy w poradniku BOW24!

Zasady nieuczciwej konkurencji w Polsce

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa ją jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które może naruszać interesy innych przedsiębiorców lub Klientów. Trudno jednoznacznie zdefiniować, co kryje się pod pojęciem „dobrych obyczajów”, ale pewne działania jasno wskazują na naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Przykłady nieuczciwych praktyk

 1. Nieprawidłowe oznaczenie firmy – podszywanie się pod innych, używanie zbliżonych logotypów.
 2. Sprzedawanie fałszywych czy podrabianych towarów.
 3. Podawanie mylnych informacji o pochodzeniu produktu – np. sugerowanie, że produkt jest z UE, gdy został wyprodukowany poza nią.
 4. Niewłaściwe korzystanie z chronionych nazw geograficznych.
 5. Udostępnianie tajemnic firmowych.
 6. Próby przekupstwa Klientów przez oferowanie niższych cen.
 7. Klonowanie produktów konkurencji.
 8. Propagowanie fałszywych informacji o produktach czy usługach.
 9. Tworzenie reklam wprowadzających w błąd.
 10. Działania utrudniające innym firmom dostęp do rynku, np. stosowanie cen dumpingowych.
 11. Zachęcanie Klientów do zakupów przez fałszywe obietnice.

Konsekwencje nieuczciwych praktyk

Firmy stosujące nieuczciwe praktyki konkurencyjne muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Mogą one sięgnąć od grzywny po karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy nawet do 8 lat. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien znać i rozumieć zasady uczciwej konkurencji oraz wiedzieć, jak się przed nią chronić.